NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport / Motverkan av korruption
Indikator HR.8

Motverkan av korruption

Samtliga medarbetare och leverantörer ska följa vår Etiska policy som fastställs under första kvartalet 2019. I policyn fastställs att medarbetare och leverantörer ska följa Svensk kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet.

Antal fall av korruption.

Uppdaterad: 2022-06-02