Gå direkt till sidans innehåll

2:1:1 Minska mängden restavfall

Indikator HR. 2

Mål: Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent till 2024 jämfört med 2017.

Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket matavfall, förpackningar och tidningar inte sorteras ut. Av restavfallet består 25 procent av matavfall och 27 procent är förpackningar och tidningar (villor 2017), som borde ha sorterats ut. Till 2023 ska restavfallsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år.

Mängd restavfall per invånare

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Status:
Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Senaste värdet:
152,3 kg/inv (2024)
Utgångsvärde:
188 kg/inv (2011)
Mål:
100 kg/inv (2023)

Kommentar

De totala mängderna restavfall ligger på samma nivå som för år 2020 och 2021. Av de 6 kommunerna så är det bara Helsingborg och Höganäs som minskat sina restavfallsmängder.
I Bjuv kan vi se att restavfallsmängderna har ökat 10 kg per invånare och år. det är den minskning det är gjort på matavfall och det nedklassade matavfallet vilket kan innebära att avfallet har flyttats.
I Båstad har restavfallsmängderna ökat med 5 kg medan matavfall ligger oförändrad. Detta kan bero på att pandemin inte längre stoppar sommareventen i kommunen och kommun har fler sommargäster igen.
Helsingborg minskar mängden restavfall samtidigt som de ökar mängden matavfall. Även förpackningar och tidningar minskar lite. Detta kan innebära att minskningen av 7 kg restavfall kan beror på att helsingborgarna har sorterat sitt avfall bättre.
I Höganäs har restavfallsmängderna minskat med 3 kg per invånare och år och matavfallet minskar med 7 kg per invånare och år. Vi kan också se i abonnemangsstatistiken att ca 265 fler hushåll valt att sortera ut sitt matavfall jämfört med år 2021 även om mängden matavfall minskat. Anledningen till minskningen i matavfall kan vara att man tar vara på maten på ett annat sätt med anledning av inflationen. I Höganäs är det frivilligt att samla in matavfall men trots detta har en stor andel valt att sortera ut det. Det har även pågått projekt i kommunen gällande smart avfallsrådgivning hos flerfamiljsfastigheter.
I Åstorp har restavfallsmängderna ökat med ca 14 kg per invånare och år, vi kan även se att matavfallet har minskat med 12 kg och det nedklassade matavfallet med 4 kg vilket kan innebära att avfallet har flyttats från matavfallet till restavfallet.
Ängelholm är den kommun som gjort störst förändring gällande mat- och restavfall. Mängden restavfall har ökat med 18 kg, nedklassat matavfall har ökat med 2,5 kg samtidigt som mängden matavfall har minskat med 27 kg. Detta är en oroande vändning i kommunen som vi måste jobba vidare med.

Av de cirka 30 000 ton restavfall som samlas in från flerfamiljsfastigheter, villor och fritidshus utgör ca 20 000 ton sådant som kunde ha sorterats ut och endast ca 10 000 ton sådant som verkligen är restavfall. Jämför vi detta med fördelningen 2021var siffran samma för det som verkligen är restavfall. Det innebär att vi skickar 20 000 ton material till förbränning som hade kunnat materialåtervinnas så att resurserna hade tagits tillvara.
”Här finns förutsättningar att minska restavfallet med cirka 20 000 ton om året om bara alla gjort rätt”

Fördelningen av restavfall
Fördelningen av restavfallet görs genom invägda mängder och plockanalyser vilket inte ger en exakt fördelning men dock en fingervisning om var restavfallet uppstår. 2021 kom 37 procent av allt restavfall från verksamheter, 2022 är motsvarande siffra 31 procent. Avfall från verksamheter avser det avfallet som räknas som ett kommunalt avfall. Det vill säga det som till sin art och sammansättning liknar det avfall som uppstår i hushållen. Till exempel avfall från äldrevård, skolor, campingar och restauranger. Under 2022 samlades det in 44 595 ton restavfall från alla kommuner vilket är en ökning med 600 ton jämfört med 2021.

De totala mängderna restavfall ligger på samma nivå som för år 2020. Av de 6 kommunerna så är det bara Bjuv och Höganäs som minskat sina restavfallsmängder.

Uppdaterad: 2024-04-02