NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024
Projekt AP

Regional Avfallsplan 2020-2024

Detta är en avfallsplan för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Syftet med den här regionala avfallsplanen är att tillsammans över kommungränser verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Huvudområden

Målområde 1 Förebygga resursslöseri

HuvudområdeAP.1
Trend:  4 av 7 indikatorer har en positiv trend

Målområde 2 Från avfall till resurs

HuvudområdeAP.2
Trend:  2 av 9 indikatorer har en positiv trend

Målområde 3 Förebygga och begränsa nedskräpning

HuvudområdeAP.3
Trend:  0 av 2 indikatorer har en positiv trend

Målområde 4 Människa och miljö i fokus

HuvudområdeAP.4
Trend:  3 av 6 indikatorer har en positiv trend
Uppdaterad: 2022-07-11