NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport
Projekt HR

Hållbarhetsrapport

Nedan redovisas åtta indikatorer som ingår i NSR:s Hållbarhetsrapport. Klicka på indikatorerna för mer detaljer. Hela dokumentet kan laddas ner nedan.

Indikatorer

Fossilfria transporter

IndikatorHR.3

Andel fossilfri drivmedelförbrukning.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2018
Senaste värdet: 100 %2021

Minska mängden restavfall

IndikatorHR.2

Mängd restavfall per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 165 kg/inv.2022

Totala avfallsmängden exklusive trädgårdsavfall

IndikatorHR.1

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 362 kg/inv.2022

Brand och explosion

IndikatorHR.5

Antal bränder och explosioner.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet: 10 stycken2021

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

IndikatorHR.6

Antal arbetsplatsolyckor med mer än fem dagars frånvaro.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet: 5 stycken2021

Nöjd Kund Index

IndikatorHR.4

Nöjd Kund Index.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 4,3 2021

Mänskliga rättigheter

IndikatorHR.7

Andel av leverantörerna som har signerat och följer Etisk policy.

Motverkan av korruption

IndikatorHR.8

Antal fall av korruption.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 0 stycken2021
Uppdaterad: 2022-07-11