NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport
Projekt HR

Hållbarhetsrapport

Nedan redovisas åtta indikatorer som ingår i NSR:s Hållbarhetsrapport. Klicka på indikatorerna för mer detaljer. Hela dokumentet kan laddas ner nedan.

Indikatorer

Fossilfria transporter

IndikatorHR.3

Andel fossilfri drivmedelförbrukning.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2018
Senaste värdet: 100 %2018

Minska mängden restavfall

IndikatorHR.2

Mängd restavfall per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 163 kg/inv.2020

Totala avfallsmängden exklusive trägdgårdsavfall

IndikatorHR.1

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 367 kg/inv.2020

Brand och explosion

IndikatorHR.5

Antal bränder och explosioner.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

IndikatorHR.6

Antal arbetsplatsolyckor med mer än fem dagars frånvaro.

Öka Nöjd Kund Index

IndikatorHR.4

Nöjd Kund Index.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 4,4 2019

Mänskliga rättigheter

IndikatorHR.7

Andel av leverantörerna som har signerat och följer Etisk policy.

Motverkan av korruption

IndikatorHR.8

Antal fall av korruption.

Uppdaterad: 2020-09-16