NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport / Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Indikator HR.6

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

NSR har ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket bland annat innebär att vi noga följer upp alla rapporterade incidenter och vidtar åtgärder för att minska risken för upprepning.

Antal arbetsplatsolyckor med mer än fem dagars frånvaro.

Uppdaterad: 2022-06-02