Gå direkt till sidans innehåll

4:1:1 Fossilfria transporter

Indikator HR. 3

Mål: Fordonen som används av NSR eller på uppdrag av NSR vid transport av avfallet från källa till återvinning ska vara 100 procent fossilbränslefria.

Insamling av avfall ska ske med minimal påverkan på människors hälsa och miljö.

Andel fossilfri drivmedelförbrukning

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2018
Senaste värdet:
100 % (2023)
Utgångsvärde:
100 % (2018)
Mål:
100 % (2023)

Kommentar

2018 och 2019 gäller mättalet 5 av kommunerna (Saknar drivmedel för Höganäs denna perioden.

Alla insamlingsfordon som används vid hämtning av kommunalt avfall i kärl, vid fastighetsnära insamling och slamtömning har kört på 100 procent fossilbränslefritt drivmedel under 2022. Detta gäller även NSRs tjänstebilar, transport och krossning av RT-flis, transport av massor, insamling och hämtning av returpapper på återvinningsstationerna.

Uppdaterad: 2024-04-02