NSRMiljöbarometern

Startsida / Ägardirektivet
Projekt ÄD

Ägardirektivet

Nedan visas tre indikatorer som följs upp inom ägardirektivet. Klicka på indikatorerna för mer detaljer.

Indikatorer

Totala avfallsmängden exklusive trägdgårdsavfall

IndikatorÄD.1

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 367 kg/inv.2020

Minska avfallskostnaden

IndikatorÄD.2

Avfallskostnad per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 560 kr/inv.2019

Öka Nöjd Kund Index

IndikatorÄD.3

Nöjd Kund Index.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 4,4 2019
Uppdaterad: 2020-08-18