Gå direkt till sidans innehåll

NSR:s miljöbarometer

Projekt SE

I nordvästra skåne arbetar vi för att förebygga att avfall uppstår, att mer avfall återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt för att minimera påverkan på hälsa och miljö. Vi verkar även för att förebygga och minska nedskräpningen.

I NSR:s miljöbarometer redovisas uppföljning av avfallsbolagets avfallsplan, årsbokslut, hållbarhetsrapport samt ägardirektivet.

Uppdaterad: 2024-04-25