NSRMiljöbarometern

Startsida /
Projekt SE

NSR:s miljöbarometer

I nordvästra skåne arbetar vi för att förebygga att avfall uppstår, att mer avfall återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt för att minimera påverkan på hälsa och miljö. Vi verkar även för att förebygga och minska nedskräpningen.

I NSR:s miljöbarometer redovisas uppföljning av avfallsbolagets avfallsplan, årsbokslut, hållbarhetsrapport samt ägardirektivet.

Uppföljning

Regional Avfallsplan 2020-2024

ProjektAP
Trend:  9 av 24 indikatorer har en positiv trend

Årsbokslut

ProjektÅB
Trend:  4 av 7 indikatorer har en positiv trend

Hållbarhetsrapport

ProjektHR
Trend:  3 av 8 indikatorer har en positiv trend

Ägardirektivet

ProjektÄD
Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend
Uppdaterad: 2022-07-11