NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport / Mänskliga rättigheter
Indikator HR.7

Mänskliga rättigheter

Samtliga leverantörer ska signera och följa vår Etiska policy som fastställs under första kvartalet 2019. I policyn fastställs att leverantörerna ska följa ILO:s deklaration om grundläggande rättigheter för arbetstagare, som bland annat berör föreningsfrihet, rätten till kollektiva förhandlingar, EHS (Environment, Health and Safety) och åtgärder mot diskriminering och tvångsarbete.

Uppdaterad: 2019-09-02