NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut
Projekt ÅB

Årsbokslut

Nedan redovisas sju indikatorer som ingår i NSR:s årsbokslut. Klicka på indikatorerna för mer detaljer. Mer finns att läsa i länken nedan.

Indikatorer

Totala avfallsmängden exklusive trägdgårdsavfall

IndikatorÅB.1

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 367 kg/inv.2020

Minska mängden restavfall

IndikatorÅB.2

Mängd restavfall per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 163 kg/inv.2020

Öka återvinningsgraden

IndikatorÅB.3

Andel återvunnet inom olika avfallsslag.

Minska farligt avfall i restavfallet

IndikatorÅB.4

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet: 1,03 %2019

Fossilfria transporter

IndikatorÅB.5

Andel fossilfri drivmedelförbrukning.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2018
Senaste värdet: 100 %2018

Minska avfallskostnaden

IndikatorÅB.6

Avfallskostnad per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 560 kr/inv.2019

Öka Nöjd Kund Index

IndikatorÅB.7

Nöjd Kund Index.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 4,4 2019
Uppdaterad: 2020-09-16