NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport / Brand och explosion
Indikator HR.5

Brand och explosion

För att undvika negativ påverkan på miljön från koldioxidutsläpp, arbetar vi för att undvika bränder och explosioner på avfallsanläggningarna.

Antal bränder och explosioner.

Uppdaterad: 2022-06-02