NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport / Brand och explosion
Indikator HR.5

Brand och explosion

För att undvika negativ påverkan på miljön från koldioxidutsläpp, arbetar vi för att undvika bränder och explosioner på avfallsanläggningarna.

Uppdaterad: 2019-09-02