NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 4 Människa och miljö i fokus / Minska den totala miljöpåverkan
Effektmål AP.4.1

Minska den totala miljöpåverkan

Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024 från 2019.

Indikatorer

Fossilfria transporter

IndikatorAP.4.1.1

Andel fossilfri drivmedelförbrukning.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2018

Mellanlagring av schaktmassor

IndikatorAP.4.1.2

Antal platser för mellanlagring av schaktmassor.

Öka uttag av metangas

IndikatorAP.4.1.3

Mängd uttagen metangas från Filbornadeponin.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017

Öka producerad biogas och biogödsel

IndikatorAP.4.1.4

Mängd producerad biogas och biogödsel.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Uppdaterad: 2021-02-08