NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 4 Människa och miljö i fokus
Huvudområde AP.4

Målområde 4 Människa och miljö i fokus

Detta målområde syftar till att minska belastningen på miljön samt att kunderna i regionen ska vara nöjda med avfallshanteringen.

Effektmål

Minska den totala miljöpåverkan

EffektmålAP.4.1

Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024 från 2019.

Trend:  1 av 4 indikatorer har en positiv trend

Avfallskostnad

IndikatorAP.4.1

Avfallskostnad per invånare.

Status: Osäkert om målet kan uppnåsOsäkert om målet kan uppnås
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014

Nöjd Kund Index

IndikatorAP.4.2

Nöjd Kund Index.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Uppdaterad: 2022-04-26