NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 1 Förebygga resursslöseri
Huvudområde AP.1

Målområde 1 Förebygga resursslöseri

Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Med mindre avfallsmängder tar vi mindre resurser i anspråk och minskar vårt ekologiska fotavtryck. Effektmålen som mäts per invånare tar hänsyn till gästnätter, arbetsplatsnetto samt fritids boenden som hämtas från Avfall Web.

NSR
Mål

Effektmål - hushållsavfall

Totala avfallsmängden exklusive trädgårdsavfall

IndikatorAP.1.1:1

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017

Minska matsvinnet

IndikatorAP.1.1:2

Matsvinn per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017

Öka grov- och textilavfall till återanvändning

IndikatorAP.1.1:3

Andel grov- och textilavfall till återanvändning.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014

Minska plast i restavfallet

IndikatorAP.1.1:4

Mängd plast i restavfallet.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017

Miljönär-märkningar och verksamhetsavfall

IndikatorAP.1.1:5

Antal Miljönär-märkta verksamheter.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017

Effektmål - verksamhetsavfall

Avfall från verksamheter ska minska

IndikatorAP.1.2:1

Mål: Regionen ska verka för att mängden avfall från verksamheter ska minska.

Det finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet men regionen ska verka

Öka verksamheters återanvändning

IndikatorAP.1.2:2

Mängd material till återaranvändning från verksamheter

Uppdaterad: 2022-07-11