Gå direkt till sidans innehåll

Målområde 2 Från avfall till resurs

Huvudområde AP. 2

Detta målområde syftar till att hanteringen av avfall ska utföras på mest lämpligt sätt. Avfallet ska i största möjliga mån ses som en resurs i ett kretslopp, där vi materialåtervinner i största möjliga mån och därefter energiåtervinner. Det är viktigt att det miljöfarliga avfallet fasas ut för att miljön ska påverkas så lite som möjligt. Effektmålen som mäts per
invånare tar hänsyn till gäst nätter, arbetsplatsnetto samt fritidsboenden som hämtas från Avfall Web.

NSR
Mål
Uppdaterad: 2024-04-25