NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 3 Förebygga och begränsa nedskräpning
Huvudområde AP.3

Målområde 3 Förebygga och begränsa nedskräpning

Detta målområde avser att förebygga och begränsa nedskräpning. Nedskräpning innebära att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde till. Nedskräpning sker såväl på mark, i vatten, på stränder och längs med vägar. Nedskräpning påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen som skadar både djur och människor. Enligt Håll Sverige Rent är nedskräpning ett växande problem som kan leda till miljöer som upplevs otrygga. Dumpning är en sorts nedskräpning.

NSR

Indikatorer

Minska nedskräpningen

IndikatorAP.3.1

Mängd skräp.

Öka medvetenheten om nedskräpning

IndikatorAP.3.2

Andel som upplever att sin kommun är nedskräpad i hög/mycket hög utsträckning.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2018
Uppdaterad: 2022-04-26