Gå direkt till sidans innehåll

Målområde 3 Förebygga och begränsa nedskräpning

Huvudområde AP. 3

Detta målområde avser att förebygga och begränsa nedskräpning. Nedskräpning innebära att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde till. Nedskräpning sker såväl på mark, i vatten, på stränder och längs med vägar. Nedskräpning påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen som skadar både djur och människor. Enligt Håll Sverige Rent är nedskräpning ett växande problem som kan leda till miljöer som upplevs otrygga. Dumpning är en sorts nedskräpning.

Både antalet nedskräpningsärenden och den upplevda nedskräpningen i respektive kommun följs upp i detta målområde.

Uppdaterad: 2024-04-25