Gå direkt till sidans innehåll

Regional Avfallsplan 2020-2024

Projekt AP

Detta är en avfallsplan för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Syftet med den här regionala avfallsplanen är att tillsammans över kommungränser verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Rad-id Titel Kategori År Utgivare

Aktiviteter

0

Aktiviteter 2020 (1,61 MB)

Aktiviteter

2020

NSR

Aktiviteter

1

Aktiviteter 2021 (2,21 MB)

Aktiviteter

2021

NSR

Uppföljning av avfallsplanen

2

Avfallsplansuppföljning 2018 (3,89 MB)

Uppföljning av avfallsplanen

2018

NSR

Uppföljning av avfallsplanen

3

Avfallsplansuppföljning 2019 (5,78 MB)

Uppföljning av avfallsplanen

2019

NSR

Uppföljning av avfallsplanen

4

Avfallsplansuppföljning 2020 (6,61 MB)

Uppföljning av avfallsplanen

2020

NSR

Uppföljning av avfallsplanen

5

Avfallsplansuppföljning 2021 (4,56 MB)

Uppföljning av avfallsplanen

2021

NSR

Uppdaterad: 2024-04-02