Gå direkt till sidans innehåll

4:3 Nöjd Kund Index

Indikator ÄD. 3

Mål: Utvecklingen av Nöjd Kund Index (NKI) ska redovisas

Genom undersökningar får invånarna i ägarkommunerna svara på frågor kring hur avfallshanteringen fungerar, hur nöjda de är med avfallshämtarna, tillgänglighet på återvinningscentralerna och bemötande från personal. Detta sammanställs till ett NKI-värde.

Nöjd Kund Index

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet:
4,3 (2022)
Utgångsvärde:
3,8 (2013)
Mål:
4,4 (2020)

Kommentar

NSR:s kunder är överlag mycket nöjda. Ett NKI-värde på 4,3 på en femgradig skala är att betrakta som mycket högt. Nöjdheten är även hög när det gäller de allra flesta frågor i undersökningen.

Uppdaterad: 2024-04-25