Gå direkt till sidans innehåll

4:2 Avfallskostnad

Indikator ÄD. 2

Mål: Utvecklingen av den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare ska redovisas

Den årliga avfallskostnaden räknas på det vanligaste abonnemanget hos villor och det vanligaste abonnemanget hos flerfamiljsfastigheterna.

Avfallskostnad per invånare

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Status:
Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Senaste värdet:
545 kr/inv. (2023)
Utgångsvärde:
707 kr/inv. (2014)
Mål:
450 kr/inv. (2020)

Kommentar

NSR har sedan många år arbetat med olika åtgärder för att nå ägardirektivets tidigare mål om att halvera kostnaderna för avfallsabonnemangen fram till 2020. Det finns flera yttre faktorer som påverkat kostnaderna för avfallshanteringen.

Uppdaterad: 2024-04-25