NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut
Projekt ÅB

Årsbokslut

Nedan redovisas sju indikatorer som ingår i NSR:s årsbokslut. Klicka på indikatorerna för mer detaljer. Mer finns att läsa i länken nedan.

Indikatorer

Totala avfallsmängden exklusive trädgårdsavfall

IndikatorÅB.1

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 418 kg/inv.2022

Minska mängden restavfall

IndikatorÅB.2

Mängd restavfall per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 150 kg/inv.2022

Öka återvinningsgraden

IndikatorÅB.3

Andel återvunnet inom olika avfallsslag.

Minska farligt avfall i restavfallet

IndikatorÅB.4

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2018
Senaste värdet: 0,87 %2021

Avfallskostnad

IndikatorÅB.6

Avfallskostnad per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 632 kr/inv.2021

Nöjd Kund Index

IndikatorÅB.7

Nöjd Kund Index.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 4,3 2021
Uppdaterad: 2022-07-11