NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 4 Människa och miljö i fokus / Öka Nöjd Kund Index
Indikator AP.4.2

Öka Nöjd Kund Index

Mål: Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4 av 5 till 2020).

Genom undersökningar får invånarna i ägarkommunerna svara på frågor kring hur avfallshanteringen fungerar, hur nöjda de är med avfallshämtarna, tillgänglighet på återvinningscentralerna och bemötande från personal. Detta sammanställs till ett NKI-värde.

Nöjd Kund Index.

Datakälla: Kundundersökning.
Uppdaterad: 2019-12-30