NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 4 Människa och miljö i fokus / Minska avfallskostnaden
Indikator AP.4.1

Minska avfallskostnaden

Mål: Den årliga avfallskostnaden per invånare ska minska enligt ägardirektivets mål (450 kronor per invånare till 2020).

Den årliga avfallskostnaden räknas på det vanligaste abonnemanget hos villor och det vanligaste abonnemanget hos flerfamiljsfastigheterna.

Avfallskostnad per invånare.

Uppdaterad: 2020-04-01