NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 3 Förebygga och begränsa nedskräpning / Öka medvetenheten om nedskräpning
Indikator AP.3.2

Öka medvetenheten om nedskräpning

Mål: Nedskräpning i regionen ska förebyggas genom att öka medvetenheten om nedskräpningens konsekvenser hos kommuninvånarna.

Genom diskussion och beteendepåverkan öka vi förståelsen för konsekvenserna av nedskräpning. På så sätt ökar vi motivationen att göra rätt.

Andel som upplever att sin kommun är nedskräpad i hög/mycket hög utsträckning.

Datakälla: Kundundersökning.
Uppdaterad: 2020-11-03