NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 3 Förebygga och begränsa nedskräpning / Minska nedskräpningen
Indikator AP.3.1

Minska nedskräpningen

Mål: Nedskräpningen i regionen ska minska till 2024 från 2017.

Förebygga och begränsa nedskräpning behöver göras inom flera områden. Kommuner bör arbeta mer aktivt med det förebyggande arbetet och med att optimera driften genom att ha rätt typ och placering av skräpkorgar, askkoppar och andra avfallskärl. Att påverka beteende och attityder tar lång tid och arbete med såväl skolelever och den vuxna allmänheten är viktigt. Möjligheten att hantera skräp via avfallsstationer ska vara så optimal som möjligt.

Uppdaterad: 2019-12-27