NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 2 Från avfall till resurs / Rätt sortering av farligt avfall från verksamheter
Indikator AP.2.2:3

Rätt sortering av farligt avfall från verksamheter

Mål: Regionen ska verka för att verksamheters farliga avfall ska sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.

Blandat verksamhetsavfall går ofta till en sorteringsplatta där det grovsorteras innan restfraktionen går till energiåtervinning. Det är viktigt att farligt avfall och elektronikavfall sorteras ut och hanteras på rätt sätt.

Datakälla: Stickprovskontroller.

Kommentar

Saknas statistik.

Uppdaterad: 2020-04-02