NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 2 Från avfall till resurs / Minska textilier i restavfallet
Indikator AP.2.1:4

Minska textilier i restavfallet

Minska med 40 procent...

Mer beskrining...

Andel textilier i restavfallet

Uppdaterad: 2020-04-01