NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 2 Från avfall till resurs / Minska restavfall från återvinningscentralerna
Indikator AP.2.1:5

Minska restavfall från återvinningscentralerna

Mål: Mängden restavfall från återvinningscentralerna ska minska med 30 procent per invånare till 2024 jämfört med 2017.

Utifrån plockanalyser gjorda på restavfall från återvinningscentralerna kan man se att det finns potential att materialåtervinna istället för att energiåtervinna som görs idag.

Mängd restavfall från återvinningscentralerna.

Datakälla: Avfall web.
Uppdaterad: 2020-08-18