NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 2 Från avfall till resurs / Minska farligt avfall i restavfallet
Indikator AP.2.1:3

Minska farligt avfall i restavfallet

Mål: Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska vara 0 procent 2024.

Eftersom restavfallet energiåtervinns, är det viktigt att det inte förekommer något farligt avfall eller elektronikavfall i restavfallet utan det sorteras ut och hanteras på rätt sätt.

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet.

Datakälla: Plockanalyser.
Uppdaterad: 2020-04-02