NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 1 Förebygga resursslöseri / Öka verksamheters återanvändning
Indikator AP.1.2:2

Öka verksamheters återanvändning

Mål: 3 procent av det material som lämnas på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

Mycket verksamhetsavfall som samlas in via återvinningscentralerna har stor potential för återanvändning. Genom att hitta nya flöden och nya aktörer som kan ta hand om material som kan återanvändas från verksamhetsavfallet kan vi minska mängden avfall från verksamheterna.

Mängd material till återaranvändning från verksamheter

Kommentar

Saknas statistik.

Uppdaterad: 2020-04-01