NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 1 Förebygga resursslöseri / Öka grov- och textilavfall till återanvändning
Indikator AP.1.1:3

Öka grov- och textilavfall till återanvändning

Mål: 15 procent av det grov- och textilavfall som samlas in ska gå till återanvändning till 2024.

Mycket grov- och textilavfall som samlas in via återvinningscentralerna och fastighetsnära är fullt dugligt och har stort potential för återanvändning. Vid tidigare kampanjer kan man se att en ökning är möjlig med rätt resurser.

Andel grov- och textilavfall till återanvändning.

Uppdaterad: 2020-08-18