NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 1 Förebygga resursslöseri / Minska plast i restavfallet
Indikator AP.1.1:4

Minska plast i restavfallet

Mål: Minska mängden plast i restavfallet med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till en hållbar konsumtion.

Medvetenheten kring plast ska öka eftersom plast tillverkas av fossil råvara, den bidrar till nedskräpning på land och till havs och har skadliga tillsatsämnen. Plast finns i mycket, så som engångsartiklar, textiler och förpackningar. Genom att öka medvetenheten kan vi minska användningen av den onödiga plasten och återvinna övrig plast på lämpligt sätt.

Mängd plast i restavfallet.

Datakälla: Kundundersökning.
Uppdaterad: 2020-04-01