NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 1 Förebygga resursslöseri / Minska matsvinnet
Indikator AP.1.1:2

Minska matsvinnet

Mål: Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2024 jämfört med 2017.

I genomförda plockanalyser 2017 kan man se att det finns mycket onödigt matavfall både i det källsorterade matavfallet samt i restavfallet. En halvering innebär att det onödiga matavfallet ska vara nere på 11 kilo per invånare och år till år 2024.

Matsvinn per invånare.

Datakälla: Plockanalyser
Uppdaterad: 2020-04-01