NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 1 Förebygga resursslöseri / Miljönär-märkningar och verksamhetsavfall
Indikator AP.1.1:5

Miljönär-märkningar och verksamhetsavfall

Mål: Öka mängden miljönärmärkta verksamheter med 15 procent till 2024 jämfört med 2017.

Avfall Sverige lanserade kampanjen ”Miljönärvänlig” 2015 med syfte att uppmärksamma
verksamheter som bidrar till att minska mängden avfall genom en Miljönärmärkning. Verksamheter kan bli erbjudna eller själva ansöka om märkningen och NSR är den aktör som handlägger ansökningarna.

Antal Miljönär-märkta verksamheter.

Uppdaterad: 2020-05-11