NSRMiljöbarometern

Startsida / Regional Avfallsplan 2020-2024 / Målområde 1 Förebygga resursslöseri / Avfall från verksamheter ska minska
Indikator AP.1.2:1

Avfall från verksamheter ska minska

Datakälla: Stickprov vid tillsyn
Uppdaterad: 2020-04-23