NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport / Öka Nöjd Kund Index
Indikator HR.4

Öka Nöjd Kund Index

Mål: Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4 av 5 till 2020).

Genom undersökningar får invånarna i ägarkommunerna svara på frågor kring hur avfallshanteringen fungerar, hur nöjda de är med avfallshämtarna, tillgänglighet på återvinningscentralerna och bemötande från personal. Detta sammanställs till ett NKI-värde.

Nöjd Kund Index.

Datum Värde

2013

3,8

0

2014

4,3

1

2015

4,4

2

2016

4,2

3

2017

4,3

4

2018

4,4

5

2019

4,4

6

Datakälla: Kundundersökning.
Uppdaterad: 2019-12-30