NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport / Minska mängden restavfall
Indikator HR.2

Minska mängden restavfall

Mål: Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent till 2024 jämfört med 2017.

Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket matavfall, förpackningar och tidningar inte sorteras ut. Av restavfallet består 25 procent av matavfall och 27 procent är förpackningar och tidningar (villor 2017), som borde ha sorterats ut. Till 2023 ska restavfallsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år.

Mängd restavfall per invånare

Mätområde Datum Värde (kg/inv.)

NSR

2011

188

0

NSR

2012

181

1

NSR

2013

177

2

NSR

2014

178

3

NSR

2015

179

4

NSR

2016

181

5

NSR

2017

173

6

NSR

2018

170

7

NSR

2019

165,2

8

NSR

2020

163

9

Bjuv

2011

130

10

Bjuv

2012

131

11

Bjuv

2013

113

12

Bjuv

2014

126

13

Bjuv

2015

113

14

Bjuv

2016

112

15

Bjuv

2017

118

16

Bjuv

2018

120

17

Bjuv

2019

115,2

18

Bjuv

2020

116

19

Båstad

2011

235

20

Båstad

2012

211

21

Båstad

2013

196

22

Båstad

2014

191

23

Båstad

2015

191

24

Båstad

2016

179

25

Båstad

2017

173

26

Båstad

2018

174

27

Båstad

2019

164,1

28

Båstad

2020

142

29

Helsingborg

2011

198

30

Helsingborg

2012

191

31

Helsingborg

2013

188

32

Helsingborg

2014

188

33

Helsingborg

2015

190

34

Helsingborg

2016

199

35

Helsingborg

2017

190

36

Helsingborg

2018

186

37

Helsingborg

2019

179,5

38

Helsingborg

2020

177

39

Höganäs

2011

182

40

Höganäs

2012

184

41

Höganäs

2013

187

42

Höganäs

2014

192

43

Höganäs

2015

188

44

Höganäs

2016

189

45

Höganäs

2017

180

46

Höganäs

2018

173

47

Höganäs

2019

172,6

48

Höganäs

2020

173

49

Åstorp

2011

155

50

Åstorp

2012

142

51

Åstorp

2013

142

52

Åstorp

2014

127

53

Åstorp

2015

142

54

Åstorp

2016

144

55

Åstorp

2017

142

56

Åstorp

2018

144

57

Åstorp

2019

141,6

58

Åstorp

2020

143

59

Ängelholm

2011

178

60

Ängelholm

2012

167

61

Ängelholm

2013

167

62

Ängelholm

2014

167

63

Ängelholm

2015

167

64

Ängelholm

2016

157

65

Ängelholm

2017

142

66

Ängelholm

2018

140

67

Ängelholm

2019

138,5

68

Ängelholm

2020

139

69

Uppdaterad: 2020-09-16