NSRMiljöbarometern

Startsida / Hållbarhetsrapport / Fossilfria transporter
Indikator HR.3

Fossilfria transporter

Mål: Fordonen som används av NSR eller på uppdrag av NSR vid transport av avfallet från källa till återvinning ska vara 100 procent fossilbränslefria.

Insamling av avfall ska ske med minimal påverkan på människors hälsa och miljö.

Andel fossilfri drivmedelförbrukning.

Mätområde Datum Värde (%)

NSR

2018

100

0

NSR

2019

100

1

Kommentar

2018 och 2019 gäller mättalet 5 av kommunerna (Saknar drivmedel för Höganäs denna perioden.

Uppdaterad: 2021-02-08