NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Totala avfallsmängden exklusive trägdgårdsavfall
Indikator ÅB.1

Totala avfallsmängden exklusive trägdgårdsavfall

Mål: Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 2024 jämfört med 2017.

Avfall Sverige sammanställer de totala avfallsmängderna årligen utifrån data som rapporterats i databasen Avfall web. Genom att minska mängden med 20 procent blir den totala avfallsmängden 320 kilo per invånare och år. De sex procent av Sveriges kommuner med lägst avfallsmängd hamnar på en mycket god hållbarhet och NSR:s vision är att tillhöra den kategorin.

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall.

Mätområde Datum Värde (kg/inv.)

NSR

2011

518

0

NSR

2012

503

1

NSR

2013

535

2

NSR

2014

527

3

NSR

2015

413

4

NSR

2016

410

5

NSR

2017

404

6

NSR

2018

395

7

NSR

2019

380

8

NSR

2020

367

9

Bjuv

2011

309

10

Bjuv

2012

302

11

Bjuv

2013

303

12

Bjuv

2014

336

13

Bjuv

2015

299

14

Bjuv

2016

305

15

Bjuv

2017

344

16

Bjuv

2018

340

17

Bjuv

2019

316

18

Bjuv

2020

327

19

Båstad

2011

719

20

Båstad

2012

665

21

Båstad

2013

801

22

Båstad

2014

730

23

Båstad

2015

547

24

Båstad

2016

528

25

Båstad

2017

525

26

Båstad

2018

529

27

Båstad

2019

465

28

Båstad

2020

380

29

Helsingborg

2011

500

30

Helsingborg

2012

475

31

Helsingborg

2013

472

32

Helsingborg

2014

489

33

Helsingborg

2015

398

34

Helsingborg

2016

397

35

Helsingborg

2017

396

36

Helsingborg

2018

386

37

Helsingborg

2019

372

38

Helsingborg

2020

354

39

Höganäs

2011

630

40

Höganäs

2012

664

41

Höganäs

2013

744

42

Höganäs

2014

655

43

Höganäs

2015

467

44

Höganäs

2016

468

45

Höganäs

2017

440

46

Höganäs

2018

433

47

Höganäs

2019

427

48

Höganäs

2020

429

49

Åstorp

2011

565

50

Åstorp

2012

592

51

Åstorp

2013

687

52

Åstorp

2014

635

53

Åstorp

2015

446

54

Åstorp

2016

416

55

Åstorp

2017

375

56

Åstorp

2018

364

57

Åstorp

2019

341

58

Åstorp

2020

362

59

Ängelholm

2011

498

60

Ängelholm

2012

478

61

Ängelholm

2013

547

62

Ängelholm

2014

541

63

Ängelholm

2015

415

64

Ängelholm

2016

406

65

Ängelholm

2017

399

66

Ängelholm

2018

394

67

Ängelholm

2019

387

68

Ängelholm

2020

382

69

Datakälla: Avfall Web

Kommentar

Bakgrundsfärgerna i diagrammet visar tillståndsklassningen enligt Avfall Sverige.

Uppdaterad: 2020-08-18