NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Totala avfallsmängden exklusive trägdgårdsavfall
Indikator ÅB.1

Totala avfallsmängden exklusive trägdgårdsavfall

Mål: Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 2024 jämfört med 2017.

Avfall Sverige sammanställer de totala avfallsmängderna årligen utifrån data som rapporterats i databasen Avfall web. Genom att minska mängden med 20 procent blir den totala avfallsmängden 320 kilo per invånare och år. De sex procent av Sveriges kommuner med lägst avfallsmängd hamnar på en mycket god hållbarhet och NSR:s vision är att tillhöra den kategorin.

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall.

Kommun Senaste värdet (kg/inv.) Datum

NSR

 367

2020

0

Bjuv

 327

2020

1

Båstad

 380

2020

2

Helsingborg

 354

2020

3

Höganäs

 429

2020

4

Åstorp

 362

2020

5

Ängelholm

 382

2020

6

Datakälla: Avfall Web

Kommentar

Bakgrundsfärgerna i diagrammet visar tillståndsklassningen enligt Avfall Sverige.

Tillståndsklassning

 Dålig hållbarhet >560 kg/inv.
 Mindre god hållbarhet 450–560 kg/inv.
 God hållbarhet 370–450 kg/inv.
 Mycket god hållbarhet <370 kg/inv.
Uppdaterad: 2020-08-18