NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Nöjd Kund Index
Indikator ÅB.7

Nöjd Kund Index

**Mål: Utvecklingen av Nöjd Kund Index (NKI) ska redovisas

Genom undersökningar får invånarna i ägarkommunerna svara på frågor kring hur avfallshanteringen fungerar, hur nöjda de är med avfallshämtarna, tillgänglighet på återvinningscentralerna och bemötande från personal. Detta sammanställs till ett NKI-värde.

Nöjd Kund Index.

Datakälla: Kundundersökning.
Uppdaterad: 2022-04-26