NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Öka återvinningsgraden
Indikator ÅB.3

Öka återvinningsgraden

Mål: Återvinningsgraden av insamlat matavfall, förpackningar och tidningar ska öka till 2024 jämfört med 2017.

Återvinningsgraden mäter det som faktiskt återvinns av de insamlade materialet. Genom att räkna med nationella schablonvärden för verklig återvinning av materialen och komplettera med egna mätningar och invägda mängder kan en återvinningsgrad för regionen räknas fram.

Andel återvunnet inom olika avfallsslag.

Mätområde Datum Värde (%)

Pappersförpackningar

2017

82

0

Pappersförpackningar

2018

82

1

Pappersförpackningar

2019

69

2

Glasförpackningar

2017

94

3

Glasförpackningar

2018

96

4

Glasförpackningar

2019

81

5

Plastförpackningar

2017

55

6

Plastförpackningar

2018

56

7

Plastförpackningar

2019

56

8

Tidningar

2017

97

9

Tidningar

2018

97

10

Tidningar

2019

87

11

Metallförpackningar

2017

73

12

Metallförpackningar

2018

76

13

Metallförpackningar

2019

70

14

Matavfall

2017

93

15

Matavfall

2018

95

16

Matavfall

2019

94

17

Uppdaterad: 2020-04-02