NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Öka återvinningsgraden
Indikator ÅB.3

Öka återvinningsgraden

Mål: Återvinningsgraden av insamlat matavfall, förpackningar och tidningar ska öka till 2024 jämfört med 2017.

Återvinningsgraden mäter det som faktiskt återvinns av de insamlade materialet. Genom att räkna med nationella schablonvärden för verklig återvinning av materialen och komplettera med egna mätningar och invägda mängder kan en återvinningsgrad för regionen räknas fram.

Andel återvunnet inom olika avfallsslag.

Uppdaterad: 2022-04-26