NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Minska mängden restavfall
Indikator ÅB.2

Minska mängden restavfall

Mål: Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent till 2024 jämfört med 2017.

Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket matavfall, förpackningar och tidningar inte sorteras ut. Av restavfallet består 25 procent av matavfall och 27 procent är förpackningar och tidningar (villor 2017), som borde ha sorterats ut. Till 2023 ska restavfallsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år.

Mängd restavfall per invånare

Mätområde Datum Värde (kg/inv.)

NSR

2011

188

0

NSR

2012

181

1

NSR

2013

177

2

NSR

2014

178

3

NSR

2015

179

4

NSR

2016

181

5

NSR

2017

173

6

NSR

2018

170

7

NSR

2019

165

8

NSR

2020

161

9

NSR

2021

161

10

NSR

2022

165

11

Bjuv

2011

130

12

Bjuv

2012

131

13

Bjuv

2013

113

14

Bjuv

2014

126

15

Bjuv

2015

113

16

Bjuv

2016

112

17

Bjuv

2017

118

18

Bjuv

2018

120

19

Bjuv

2019

115

20

Bjuv

2020

119

21

Bjuv

2021

113

22

Bjuv

2022

132

23

Båstad

2011

235

24

Båstad

2012

211

25

Båstad

2013

196

26

Båstad

2014

191

27

Båstad

2015

191

28

Båstad

2016

179

29

Båstad

2017

173

30

Båstad

2018

174

31

Båstad

2019

164

32

Båstad

2020

144

33

Båstad

2021

147

34

Båstad

2022

150

35

Helsingborg

2011

198

36

Helsingborg

2012

191

37

Helsingborg

2013

188

38

Helsingborg

2014

188

39

Helsingborg

2015

190

40

Helsingborg

2016

199

41

Helsingborg

2017

190

42

Helsingborg

2018

186

43

Helsingborg

2019

180

44

Helsingborg

2020

174

45

Helsingborg

2021

174

46

Helsingborg

2022

174

47

Höganäs

2011

182

48

Höganäs

2012

184

49

Höganäs

2013

187

50

Höganäs

2014

192

51

Höganäs

2015

188

52

Höganäs

2016

189

53

Höganäs

2017

180

54

Höganäs

2018

173

55

Höganäs

2019

173

56

Höganäs

2020

167

57

Höganäs

2021

161

58

Höganäs

2022

166

59

Åstorp

2011

155

60

Åstorp

2012

142

61

Åstorp

2013

142

62

Åstorp

2014

127

63

Åstorp

2015

142

64

Åstorp

2016

144

65

Åstorp

2017

142

66

Åstorp

2018

144

67

Åstorp

2019

142

68

Åstorp

2020

143

69

Åstorp

2021

150

70

Åstorp

2022

170

71

Ängelholm

2011

178

72

Ängelholm

2012

167

73

Ängelholm

2013

167

74

Ängelholm

2014

167

75

Ängelholm

2015

167

76

Ängelholm

2016

157

77

Ängelholm

2017

142

78

Ängelholm

2018

140

79

Ängelholm

2019

139

80

Ängelholm

2020

136

81

Ängelholm

2021

138

82

Ängelholm

2022

149

83

Uppdaterad: 2022-07-11