NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Minska mängden restavfall
Indikator ÅB.2

Minska mängden restavfall

Mål: Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent till 2024 jämfört med 2017.

Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket matavfall, förpackningar och tidningar inte sorteras ut. Av restavfallet består 25 procent av matavfall och 27 procent är förpackningar och tidningar (villor 2017), som borde ha sorterats ut. Till 2023 ska restavfallsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år.

Mängd restavfall per invånare

Kommun Senaste värdet (kg/inv.) Datum

Helsingborg

 177

2020

0

Höganäs

 173

2020

1

NSR

 163

2020

2

Åstorp

 143

2020

3

Båstad

 142

2020

4

Ängelholm

 139

2020

5

Bjuv

 116

2020

6

Uppdaterad: 2020-09-16