NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Minska mängden restavfall
Indikator ÅB.2

Minska mängden restavfall

Mål: Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent till 2024 jämfört med 2017.

Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket matavfall, förpackningar och tidningar inte sorteras ut. Av restavfallet består 25 procent av matavfall och 27 procent är förpackningar och tidningar (villor 2017), som borde ha sorterats ut. Till 2023 ska restavfallsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år.

Mängd restavfall per invånare

Uppdaterad: 2022-07-11