NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Minska farligt avfall i restavfallet
Indikator ÅB.4

Minska farligt avfall i restavfallet

Mål: Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska vara 0 procent 2024.

Eftersom restavfallet energiåtervinns, är det viktigt att det inte förekommer något farligt avfall eller elektronikavfall i restavfallet utan det sorteras ut och hanteras på rätt sätt.

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet.

Mätområde Datum Värde (%)

NSR

2017

0,3

0

NSR

2018

1,74

1

NSR

2019

1,03

2

Bjuv

2018

0,57

3

Bjuv

2019

0,55

4

Båstad

2018

3,75

5

Båstad

2019

0,93

6

Helsingborg

2018

2,15

7

Helsingborg

2019

1,02

8

Höganäs

2018

0,4

9

Höganäs

2019

0,4

10

Åstorp

2018

0,99

11

Åstorp

2019

1,67

12

Ängelholm

2018

0,72

13

Ängelholm

2019

1,55

14

Datakälla: Plockanalyser.
Uppdaterad: 2020-04-02