NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Minska avfallskostnaden
Indikator ÅB.6

Minska avfallskostnaden

Mål: Den årliga avfallskostnaden per invånare ska minska enligt ägardirektivets mål (450 kronor per invånare till 2020).

Den årliga avfallskostnaden räknas på det vanligaste abonnemanget hos villor och det vanligaste abonnemanget hos flerfamiljsfastigheterna.

Avfallskostnad per invånare.

Datum Värde (kr/inv.)

2014

707

0

2015

659

1

2016

646

2

2017

633

3

2018

585

4

2019

560

5

Uppdaterad: 2020-04-01