NSRMiljöbarometern

Startsida / Årsbokslut / Fossilfria transporter
Indikator ÅB.5

Fossilfria transporter

Mål: Fordonen som används av NSR eller på uppdrag av NSR vid transport av avfallet från källa till återvinning ska vara 100 procent fossilbränslefria.

Insamling av avfall ska ske med minimal påverkan på människors hälsa och miljö.

Andel fossilfri drivmedelförbrukning.

Kommentar

2018 och 2019 gäller mättalet 5 av kommunerna (Saknar drivmedel för Höganäs denna perioden.

Uppdaterad: 2022-04-26