NSRMiljöbarometern

Startsida / Ägardirektivet / Totala avfallsmängden exklusive trädgårdsavfall
Indikator ÄD.1

Totala avfallsmängden exklusive trädgårdsavfall

Mål: Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 2024 jämfört med 2017.

Avfall Sverige sammanställer de totala avfallsmängderna årligen utifrån data som rapporterats i databasen Avfall web. Genom att minska mängden med 20 procent blir den totala avfallsmängden 320 kilo per invånare och år. De sex procent av Sveriges kommuner med lägst avfallsmängd hamnar på en mycket god hållbarhet och NSR:s vision är att tillhöra den kategorin.

Avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall.

Datakälla: Avfall Web

Kommentar

Bakgrundsfärgerna i diagrammet visar tillståndsklassningen enligt Avfall Sverige.

Tillståndsklassning

 Dålig hållbarhet >560 kg/inv.
 Mindre god hållbarhet 450–560 kg/inv.
 God hållbarhet 370–450 kg/inv.
 Mycket god hållbarhet <370 kg/inv.
Uppdaterad: 2022-07-11