NSRMiljöbarometern

Startsida / Ägardirektivet / Avfallskostnad
Indikator ÄD.2

Avfallskostnad

**Mål: Utvecklingen av den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare ska redovisas

Den årliga avfallskostnaden räknas på det vanligaste abonnemanget hos villor och det vanligaste abonnemanget hos flerfamiljsfastigheterna.

Avfallskostnad per invånare.

Uppdaterad: 2022-04-26